Faktor primárnej energie: CZT Hradová = 0,1912
              CZT Stred = 0,2144

              Bilančné údaje z roku 2016