Činnosti spoločnosti


* údržba a čistenie mestských komunikácií a verejných
priestranstiev
* údržba verejnej zelene a parkov
* správa a údržba verejného osvetlenia a mestského
rozhlasu
* podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným
odpadom
* správa a údržba bytového a nebytového fondu
* obstarávanie služieb spojených so správou bytového a
nebytového fondu
* prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri
prenájme poskytujú aj iné než
základné služby spojené s prenájmom
* kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
* kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
* sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
* výroba, rozvod a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
* maliarske a natieračské práce
* upratovacie a čistiace služby
* pomocné stavebné práce
* zemné a výkopové práce
* vnútroštátna nákladná cestná doprava
* prevádzkovanie pohrebiska
* prevádzkovanie pohrebnej služby
* vedenie účtovníctvaSpoločníci:

Mesto Tisovec

Štatutárny orgán: konatelia

Ing. Štefan Bálint

Ing.Jaroslav Hecko

Dozorná rada:

Ing.Róbert Buchta

Ing. Hana Homoľová

Milan Šlajfer

údaje su platné od 19.01.2019

© 2011